CHUNG CƯ SUNRISE CITY 

LR 1
LR 1

Interior Design, Sheer Curtains, Night Curtains, Wallpaper, and Furnishings.

Dining Area
Dining Area

Interior Design and Decoration.

LR 2
LR 2

Interior Design, Sheer Curtains, Night Curtains, Wallpaper, and Furnishings.

LR 3
LR 3
Dining Area
Dining Area

Interior Design and Decoration

Master Bedroom
Master Bedroom

Sheer Curtain, Night Curtain

1/2
Block V2, #17-02

khách hàng : Chị Hà

Sản phẩm   : Thiết kế  và thi công trọn gói nội thất 

Hoàn thành : 01-2015